E-teenuste arenemisel suureneb ka kasutajatele suunatud infovoog. Kasutajate info vastuvõtmise võime on aga piiratud ning seetõttu muutub kriitiliseks kasutaja profiiliga kokkusobiva info esitamine.

STACCi soovitussüsteem on analüütikalahendus, mis aitab valida suure arvu objektide hulgast need, mis võiksid kasutajat antud ajahetkel kõige enam huvitada. Tegemist on tehisintelligentse süsteemiga, mis võimaldab: