Veebis esitatava tekstilise materjali hulk on pidevalt kasvamas, kuid inimeste tähelepanuvõime pole muutunud. Seega on iga uudisteportaali kriitiliseks väljakutseks kasutajate juhtimine neid huvitava sisuni ning selle tegemine viisil, mis aitaks kaasa äriliste eesmärkide täitumisele.

STACCi soovitussüsteem on analüütikalahendus, mis aitab valida suurest artiklite hulgast need, mis võiksid lugejat antud ajahetkel kõige enam huvitada. Tegemist on tehisintelligentse süsteemiga, mis võimaldab: