Tööstus

STACC töötab välja erinevaid tehisintellekti lahendusi tööstusettevõtetele, et parandada äritegevust ja suurendada konkurentsivõimet. Võtke meiega ühendust ja arutame koostöövõimalusi.

INFOREGISTER

MASINÕPPE RAKENDATAVUSE ANALÜÜS

Iga tööstusettevõte, kes soovib turul silma paista, peaks kaaluma masinõppe rakendamist, sest konkurentsis püsimiseks tuleb pidevalt parandada tootmisprotsesside tõhusust, teha ärieesmärkide täitmiseks täpseid juhtimisotsuseid ja tagada kvaliteet toodete ja teenuste osas.

TÖÖPROTSESSIDE ANALÜÜS JA OPTIMEERIMINE

Protsessikaevet on aina enam rakendatud konkurentsivõimelisemate tööstusettevõtete poolt, kuna see võimaldab koguda ja analüüsida tootmissüsteemides tekkivat suurt hulka andmeid, et saada ülevaade olemasolevatest tööprotsessidest, tuvastada erinevad probleemid (näiteks “pudelikaelad”) ning leida viise üldise töövoo parendamiseks.

RIDANGO

Bussi väljumisaja ennustamine – masinõppesüsteem, mis ennustab busside väljumisaega, võttes arvesse praegust teavet ja busside ajaloolisi sõidumustreid

ABB

Masinõppesüsteem, mis testiandmetest õppides ennustab lühiajalisi tooteid ja aitab seega maksimeerida ettevõtte tootmiskvaliteeti

ELERING

Tööriist gaasi- ja elektritarbimise andmebaasi pseudonüümseks muutmiseks, mis oli avatud andmebaasi loomise eeltingimus