Privaatsuspoliitika

Üldine

Töötleme isikuandmeid vastavalt põhimõtetele, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas. Palun leidke aega, et antud privaatsuspoliitikaga tutvuda ning võtke meiega ühendust, kui teil tekib sellega seoses küsimusi.

Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid oma veebilehe kaudu kogume ja milleks neid kasutame. Austame teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Seega leiate privaatsuspoliitikast informatsiooni ka selle kohta, kuidas oma õigusi teostada.

Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada ning tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika versiooni leiate alati lehelt https://www.stacc.flywheelstaging.com/privaatsuspoliitika

Vastutav andmetöötleja:
Ettevõtte nimi: STACC OÜ
Aadress: Narva mnt 20, Tartu 51009, Eesti (2 korrus)
Telefon: +372 5557 1567
E-post: info@stacc.ee

Milliseid isikuandmeid kogume ja kuidas neid kasutame?
Kontaktivormidest kogutud informatsioon
STACC töötleb ja säilitab informatsiooni, mida jagate meiega vabatahtlikult meie veebilehe kaudu. Näiteks, kui täidate meie veebilehel mõne kontaktivormi. Kontaktivormide kaudu kogutud isikuandmeid (Ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, ettevõtte nimi) töötleme eesmärgiga vastata teie esitatud päringule. Eeltoodud isikuandmete töötlemise toimingu puhul on õiguslikuks aluseks olenevalt olukorrast, kas andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine, või vastutava töötleja õigustatud huvi. Õigustatud huviks on siinkohal vastutava töötleja huvi vastata andmesubjekti päringutele.
Kui soovite registreerida seminarile, küsime registreerimisvormis teie ees- ja perekonnanime, ettevõtte nime, ametipositsiooni, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Õiguslik alus taoliseks andmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.
Peale seda, kui oleme teie päringule vastanud, võime alles hoida teie isikuandmeid, et hõlbustada teiega edaspidist suhtlemist. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et tagada kiire kommunikatsioon oma klientidega ja teiste inimestega, kes on näidanud üles huvi meie ettevõtte ja seminaride vastu.

Veebilehe sirvimise statistika
Nagu paljud teisedki veebilehed, kogume statistikat selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Taoline statistika on vajalik selleks, et saaksime paremini aru oma külastajate käitumisest ning et saaksime parandada oma veebilehe kasutajakogemust.
Veebilehe külastajate kohta salvestatakse muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus, külastatud lehed ning külastaja asukoht. Külastajate kohta kogutud andmeid kasutame vaid anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.
Veebilehe külastajate kohta kogutud informatsiooni analüüsimiseks kasutame tööriista Google Analytics, Facebook pixel.

Küpsised
Nagu enamik teisigi veebilehti, kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või seadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.
Kasutame küpsiseid eelkõige veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks, aga ka teile reklaamide suunamiseks, mida näete nt Facebookis.
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Kasutaja peab muutma oma veebilehitseja seadeid. Enimlevinud veebisirvijate seadistamise juhendid:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ;
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History ;
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy ;
Crome Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 ;
Küpsiste blokeerimisel peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kättesaadavad olla. Küpsised saab hiljem uuesti ka manuaalselt veebisirvijas aktiveerida.

Kasutame oma veebilehel järgmiseid küpsiseid:
Google Analytics küpsised – kasutame taolisi küpsiseid oma veebilehe liikluse analüüsimiseks. Peamiselt kasutame Google Analytics küpsiseid, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista oma veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.
Lisaks kasutame Facebooki ja Google küpsiseid, mis võimaldavad meil suunata teile reklaame, mida näete Facebookis, Instagramis ja/või Google’is, ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.
Facebook Pixel: küpsis reklaamide suunamiseks ja tulemuste jälgimiseks Facebookis.

Kellega võime jagada teie isikuandmeid?
STACC OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda ja ei jaga isikuandmeid kolmandatele osapooltele (va järgmises punktis välja toodud tingimustel). Kõiki andmeid kasutatakse ainult kliendisuhtluseks ja toote-, teenusearenduse eesmärgil. Isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel: võlgade sisse nõudmise; Riikliku järelvalve asutused ja Politsei; Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.

Turvalisus
Selleks, et saaksime tagada isikuandmete turvalisuse, mida jagate meiega meie veebilehel olevate kontaktivormide kaudu, kasutame tehnoloogiat, mis krüpteerib kontaktivormidesse sisestatud informatsiooni. Lisaks kasutame täiendavaid meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata avalikustamise eest.
Palun olge teadlikud, et vaatamata meie parimatele kavatsustele ja antud privaatsuspoliitikas loetletud põhimõtetele, ei saa me garanteerida, et taoline andmete edastamine ja krüpteerimismeetodid tagavad 100-protsendilise turvalisuse.
Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada
Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses loetletule, on teil järgnevad õigused:

  • õigus taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele;
  • õigus nõuda teie isikuandmete parandamist;
  • õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist;
  • õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist;
  • õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele;
  • õigus nõuda teie isikuandmete ülekandmist;
  • kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusoleku tagasivõtmisele.

Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks, võtke meiega ühendust e-posti aadressi info@stacc.flywheelstaging.com teel.
Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust eespool viidatud e-posti aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).