Teadustöö

STACC keskendub ettevõttesisese andmeteaduse ja analüüsi pädevuse arendamisele ning muudab selle pädevuse oma klientide jaoks äriväärtuseks. Oleme määratlenud neli strateegilist arendusvaldkonda vastavalt ärirakenduste domeenidele.

Publikatsioonid

Saadud toetused

ANDMETE ANALÜÜTIKA TARKVARA JA SÜSTEEMI OPTIMEERIMISEKS

Strateegilise arendusvaldkonna eesmärk on töötada välja reaalajas prognoositavad andmete analüüsimeetodid, et optimeerida suuremahulisi tarkvarasüsteeme, kasutades logidest ja andmevoogudest saadud teavet. Uuring hõlmab tarkvarasüsteemide ja äriprotsesside optimeerimist ning soovituslike süsteemide väljatöötamist.

SUURANDMED JA TURVALISUS

Strateegilise arendusvaldkonna eesmärk on arendada ja uurida privaatsust säilitavate andmetöötlusmeetodite rakendatavust, suurendada nende kasutatavust ja jõudlust ning töötada välja uusi turvalisi meetodeid, sealhulgas turvaliste andmetöötluskeskkondade uurimist; krüptograafiliste protokollide ametlik turvaanalüüs; elektroonilise identiteedi lahenduste turvalisuse hindamine, nende taotluste läbivaatamine (sh elektrooniline hääletamine) ja rakenduste läbipaistvuse suurendamine.

AJALIS-RUUMILISTE ANDMETE ANALÜÜTIKA

Selles strateegilises arendusvaldkonnas keskendume ajalis-ruumilise andmete kaevandamiseks vajalike tehnikate ja algoritmide väljatöötamisele. Ruumilised ja ajalised andmed sisaldavad väärtuslikku teavet asukoha ja liikumiste kohta, mida saab kasutada mitmes valdkonnas, näiteks turunduses, nutikate linnade lahendustes, ohutuse ja turvalisuse valdkondades.

E-TERVIS JA PERSONALISEERITUD MEDITSIIN

Strateegilise arendusvaldkonna eesmärk on töötada välja tõenduspõhise tervishoiu IT-lahendused, mis põhinevad terviseandmetel (sh geneetilistel andmetel) ja andmeanalüüsil. See hõlmab andmete ja analüüside jaoks turvalise ja hästi struktureeritud infrastruktuuri loomist, epidemioloogiliste uuringute ja muude kliiniliselt oluliste analüüside läbiviimist ning vajaliku tarkvara loomist ja kliiniliseks rakendamiseks vajaliku personaliseeritud meditsiini IT-komponentide väljatöötamist.