Ehitame Eesti uue põlvkonna e-riiki ja toetame tehisintellekti kasutuselevõttu avalikus sektoris

“Valitsuste eeskujuks peaks olema Eesti — riik, kus peaaegu kõik bürokraatlikud ülesanded saab tehtud veebis.” New York Times

Meie tööd

 • Riigi Infosüsteemi Amet

  Riigi Infosüsteemi Amet

  Kuidas me muutsime AI abil X-tee teenused veelgi paremaks!


 • Muinsuskaitseamet

  Muinsuskaitseamet

  Kuidas me muuseumide ühishoidlatest parema ülevaate tegime.


 • Eesti Geenivaramu

  Eesti Geenivaramu

  Vaata, kuidas viia andmed ühtsele ja kvaliteetsele teadustööks sobivale kujule.


Meie tehtud AI lahendused avalikule sektorile

 • Museaalide säilivuse prognoosimine ning ajalooliste fotode ja dokumentide pildianalüüs Muinsuskaitseametile.
 • Ravimiameti ravimite nimetamisreeglitega tutvumine ja apteegi hinnakokkulepete rikkumise riskimudel.
 • Riigimetsa Majandamise Keskuse raie planeerimise automaatne tööriist.
 • STACC ja Texta OÜ loodud tekstianalüütika tööriistakomplekt, mida kasutavad mitmed riigiasutused oma tööprotsesside tõhustamiseks ja rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks.
 • Andmeteaduse ja masinõppe koolitused Eesti Riigikohtule, Infosüsteemi Ametile ja Välisministeeriumile.

Tutvu valmislahendusega

Ülevaade eriarstiabi saanute arvust ja kuludest Haigekassale

 • Kuidas aitas STACC Muinsuskaitseametil tehisintellekti kasutades museaalide säilivust hinnata?

  Kuidas aitas STACC Muinsuskaitseametil tehisintellekti kasutades museaalide säilivust hinnata?

  Kas teadsid, et tehisintellekti saab kasutada ka muuseumides? Muinsuskaitseamet tuli välja põneva projektiga kratt Sälli, mille eesmärk on muuta museaalide inventuurid mugavamaks ja kiiremaks.


 • X-tee v6 andmevahetuse anomaaliate tuvastamine, aruanded ja avaandmed

  X-tee v6 andmevahetuse anomaaliate tuvastamine, aruanded ja avaandmed

  X-tee on infosüsteemide andmevahetuskiht, mis võimaldab nii avaliku kui erasektori organisatsioonidel turvalist internetipõhist andmevahetust. X-tee on Eesti avaliku sektori asutuste omavahelise ning avaliku ja erasektori vahelise andmevahetuse ametlikuks tarkvaralahenduseks. X-teega liitunud asutused võivad olla nii andmete kasutaja kui pakkuja rollis või mõlemas rollis korraga. X-tee süsteemis puuduvad kesksed andmehoidlad ja kõik X-tee liikmed hoiavad seetõttu


Tutvu valmislahendusega

X-Road Metrics Networking Visualization

Võtke meiega ühendust ja arutame teie vajadusi  sales@stacc.ee.

Meie kliendid räägivad

“Koostöö, selle intensiivsus ja kvaliteet olid väga kõrgel tasemel ning on jätkuvalt eeskujuks ka teistele (RIA) projektidele. STACCi tiimiliikmed mõtlesid aktiivselt kaasa, esitasid lisaks tellitule ka oma ettepanekuid täiendavate funktsionaalsuste osas, mis mahtusid projekti ajakavasse ning eelarvesse. Tunnen heameelt ja soovitan!”

Toomas Möder, RIA projektijuht

Tehisintellekt teeb teatrit: Kuidas STACC pani robotid Tšehhovi stiilis näidendit tegema?

Kas teadsid, et robotid ei ole ainult põrandapesijad ja muu musta töö tegijad? Nendega saab veel palju põnevaid asju teha, näiteks teatrit. Robotite põrandapesemise ja muruniitmise kultuse murdmiseks võttis MEDIT-i teadur Liina Keevallik enda südameasjaks teha robotitega midagi iseäranis kultuurset ja ilusat – robotiteatrit.

robotiteater