Ehitame Eesti uue põlvkonna e-riiki ja toetame tehisintellekti kasutuselevõttu avalikus sektoris

“Valitsuste eeskujuks peaks olema Eesti — riik, kus peaaegu kõik bürokraatlikud ülesanded saab tehtud veebis.” New York Times

Meie tööd

 • Riigi Infosüsteemi Amet

  Riigi Infosüsteemi Amet

  Kuidas me muutsime AI abil X-tee teenused veelgi paremaks!


 • Muinsuskaitseamet

  Muinsuskaitseamet

  Kuidas me muuseumide ühishoidlatest parema ülevaate tegime.


 • Eesti Geenivaramu

  Eesti Geenivaramu

  Vaata, kuidas viia andmed ühtsele ja kvaliteetsele teadustööks sobivale kujule.


Meie tehtud AI lahendused avalikule sektorile

 • Museaalide säilivuse prognoosimine ning ajalooliste fotode ja dokumentide pildianalüüs Muinsuskaitseametile.
 • Ravimiameti ravimite nimetamisreeglitega tutvumine ja apteegi hinnakokkulepete rikkumise riskimudel.
 • Riigimetsa Majandamise Keskuse raie planeerimise automaatne tööriist.
 • STACC ja Texta OÜ loodud tekstianalüütika tööriistakomplekt, mida kasutavad mitmed riigiasutused oma tööprotsesside tõhustamiseks ja rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks.
 • Andmeteaduse ja masinõppe koolitused Eesti Riigikohtule, Infosüsteemi Ametile ja Välisministeeriumile.

Tutvu valmislahendusega

Ülevaade eriarstiabi saanute arvust ja kuludest Haigekassale

 • Energiakriisi lahendused peituvad andmetes

  Energiakriisi lahendused peituvad andmetes

  Euroopa energiaturg on kiires muutumises. Elektriautod, kõikjale paigaldatavad päikesepaneelid, akulahendused, süsteemid koduse energiatarbimise säästlikuks juhtimiseks, roheenergia võidukäik, ja hajatootmise osakaalu suurenemine muudavad meie energiatarbimise mustreid ja esitavad järjest tõsisemaid väljakutseid energiasüsteemi tervikuna toimimisele. Eesti turu kontekstis on suuremad muutused lähiajal ees: 1. Balti riikide energiasüsteemi desünkroniseerimine Venemaast ning liitumine Mandri-Euroopa elektrivõrgu ja sagedusalaga 2026. aastaks. 2. Paindlikkusturu


 • Mis lendab, aga ei ole lind – tehisintellekt näeb ja teab

  Mis lendab, aga ei ole lind – tehisintellekt näeb ja teab

  Tehisintellekti süsteemid, mida kutsutakse krattideks, aitavad suuri andmemahukaid ja tüütuid töid inimestel lihtsamini ja kiiremini ära teha. Krattide arendamisel on suur roll riigil, kes soovib tehisintellekti aina enam erinevates valdkondades rakendada.  Muinsuskaitseamet on üks Eesti kultuuriasutustest, kes krattide rakendamisel olulist kasu näeb. Eelmisel aastal tegi STACC koos ametiga museaalide säilitamise krati Sälli (loe lähemalt siit),


 • Kuidas aitas STACC Muinsuskaitseametil tehisintellekti kasutades museaalide säilivust hinnata?

  Kuidas aitas STACC Muinsuskaitseametil tehisintellekti kasutades museaalide säilivust hinnata?

  Kas teadsid, et tehisintellekti saab kasutada ka muuseumides? Muinsuskaitseamet tuli välja põneva projektiga kratt Sälli, mille eesmärk on muuta museaalide inventuurid mugavamaks ja kiiremaks.


Tutvu valmislahendusega

X-Road Metrics Networking Visualization

Võtke meiega ühendust ja arutame teie vajadusi  sales@stacc.ee.

Meie kliendid räägivad

“Koostöö, selle intensiivsus ja kvaliteet olid väga kõrgel tasemel ning on jätkuvalt eeskujuks ka teistele (RIA) projektidele. STACCi tiimiliikmed mõtlesid aktiivselt kaasa, esitasid lisaks tellitule ka oma ettepanekuid täiendavate funktsionaalsuste osas, mis mahtusid projekti ajakavasse ning eelarvesse. Tunnen heameelt ja soovitan!”

Toomas Möder, RIA projektijuht

Tehisintellekt teeb teatrit: Kuidas STACC pani robotid Tšehhovi stiilis näidendit tegema?

Kas teadsid, et robotid ei ole ainult põrandapesijad ja muu musta töö tegijad? Nendega saab veel palju põnevaid asju teha, näiteks teatrit. Robotite põrandapesemise ja muruniitmise kultuse murdmiseks võttis MEDIT-i teadur Liina Keevallik enda südameasjaks teha robotitega midagi iseäranis kultuurset ja ilusat – robotiteatrit.

robotiteater