Avalik sektor

STACC on edukalt rakendanud oma andmeteaduse ja masinõppe kompetentsi avalikus sektoris, et töödelda andmemahtusid ja töötada välja uusi lahendusi. Võtke meiega ühendust, kui soovite meie kogemustest kasu saada.

SOOVITUSSÜSTEEM KASUTAJAKOGEMUSE PARENDAMISEKS

Riigi poolt pakutavate e-teenuste kasutamise mugavust on võimalik soovitussüsteemi abil märgatavalt tõsta, soovitades konkreetsele kasutajale sobivaid teenuseid (nt lapse sünni registreerimisega seotud tegevusi) või n-ö tooteid (nt kasutaja profiiliga sobivaid tööpakkumisi või sotsiaalkindlustustoetusi).

TEKSTI ANALÜÜTIKA

Erinevad tekstianalüüsi tööriistad võimaldavad muuta teksti kvantitatiivseteks andmeteks, st muuta seda arvutuste jaoks sobivaks vorminguks. Nii saab tekstidokumente kiiresti otsida ja analüüsida, lisaks võimaldab tekstianalüütika pseudonüümida andmeid avatud andmete avaldamiseks.

MASINÕPPE RAKENDATAVUSE ANALÜÜS

Masinõpe võimaldab avalikus sektoris tekkivast andmemahust õppida, kuidas muuta tegevus efektiivsemaks ja kuidas pakkuda ühiskonnale veelgi kvaliteetsemaid teenuseid. Analüüsi tulemusel selgub, kui kvaliteetsed on kasutatavad andmed ning mil viisil täpselt masinõpet nende peal kasutada saab.

TÖÖPROTSESSIDE ANALÜÜS JA OPTIMEERIMINE

Protsessikaeve võimaldab koguda ja analüüsida avaliku sektori tööprotsesside käigus tekkivat suurt hulka andmeid, et saada ülevaade olemasolevatest protsessidest, tuvastada erinevad probleemid (näiteks “pudelikaelad”) ning leida viise üldise töövoo parendamiseks.

ELERING

Tööriist gaasi- ja elektritarbimise andmebaasi pseudonüümseks muutmiseks, mis oli avatud andmebaasi loomise eeltingimus

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM

Teenuste kataloogi analüüs avalike teenuste ja elusündmuste ühendamiseks

INFOREGISTER

Vahend kohtuasjas osalenud isikute ja juhtumi lõpliku (süüdi või õigeks mõistetud) kohtuotsuste tekstide analüüsimiseks