Riigi Infosüsteemi Amet

#business intelligence #Dashboards AI Python

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on riiklik kompetentsikeskus, kes kujundab ja kindlustab Eesti infoühiskonna alustalasid: arendab ja haldab e-riigi keskseid taristuteenuseid ning tagab riigi küberturvalisuse. RIA arendab ja haldab asutustevahelist turvalist andmete vahetamist (X-tee, dokumendivahetus), riigi infosüsteemide ja andmete ülevaadet (RIHA), elektroonilise identiteedi kasutust, riigi internetivõrgu toimimist ja kaitset, e-valimiste korraldamist, riigiportaali eesti.ee tegevust ja ID-kaardi kasutajatoe tööd.

Mida lahendasime?

RIA-l puudus piisav ülevaade ja konkreetsem teadmine, kuidas kasutatakse X-teed ning millised vead ja anomaaliad selle kasutamises esinevad.

Kuidas lahendasime?

STACC arendas välja Pythoni-põhise raamistiku, mis eeltöötleb X-tee logisid, koostab ja edastab liikmetele kasutusraporteid, kuvab liikuva keskmise baasil tuvastades anomaaliaid ning anonümiseerib ja avaldab logide andmeid avaandmetena.

Milline oli kasu?

RIA-l on ülevaade, millised asutused ja kuidas X-teed kasutavad. Süsteem suudab kasutajaid anomaaliatest lähtuvalt juhendada ja vastab avaliku sektori avaandmete nõuetele.

“Koostöö, selle intensiivsus ja kvaliteet olid väga kõrgel tasemel ning on jätkuvalt eeskujuks ka teistele (RIA) projektidele. STACCi osalejad mõtlesid aktiivselt kaasa, esitasid lisaks tellitule ka oma ettepanekuid täiendavate funktsionaalsuste osas, mis mahtusid projekti ajakavasse ning eelarvesse. Tunnen heameelt ja soovitan!”

Toomas Mölder, Projektijuht | RIA