Energiakriisi lahendused peituvad andmetes

Energiakriisi lahendused peituvad andmetes

Euroopa energiaturg on kiires muutumises. Elektriautod, kõikjale paigaldatavad päikesepaneelid, akulahendused, süsteemid koduse energiatarbimise säästlikuks juhtimiseks, roheenergia võidukäik, ja hajatootmise osakaalu suurenemine muudavad meie energiatarbimise mustreid ja esitavad järjest tõsisemaid väljakutseid energiasüsteemi tervikuna toimimisele.

Eesti turu kontekstis on suuremad muutused lähiajal ees: 
1. Balti riikide energiasüsteemi desünkroniseerimine Venemaast ning liitumine Mandri-Euroopa elektrivõrgu ja sagedusalaga 2026. aastaks. 
2. Paindlikkusturu avamine, kus elektritarbijatel on senisest suurem roll sageduse tagamisel. 

Turuplatvormi eesmärk on kaasata tarbimise- ja tootmispõhine paindlikkus elektriturgudele ehk pakkuda tarbijatele võimalust raha teenimiseks näiteks olukorras, kui neil on võimalik jätta tarbimata juba ostetud elekter (https://elering.ee/paindlikkusturg).

Kunagi varem pole asutatud nii palju ettevõtteid, kes elektrienergia juhtimise ja tarbimise optimeerimisega süvitsi tegelevad: hoonete kliimasüsteemide juhtimine (HVAC), päikeseparkide planeerimine ja ehitus, elektriautode laadimise juhtimine sõltuvalt hinnast, tootmise/tarbimise agregaatorid ja virtuaalsed elektrijaamad (VPP) jne.

Kõik nad vajavad täpseid ja ajakohaseid andmeid ja neil tuginevaid prognoose, et oma klientidele maksimaalselt kasulikud olla ning energiasüsteemis tervikuna raiskamist ning kaasnevat keskkonnakahju vähendada.

Võru Linna Elektrivõrgu elektriliini nurgamasti püstitamine 1933. a (VK F 1202:4F, Võrumaa Muuseum).

Andmeteaduse ettevõttel STACC OÜ on tööstuse ja energeetika valdkonna ettevõtetega (sh ABB, Elering, Estonian Cell, Eesti Energia) pikaajaline koostöökogemus. Käesoleval aastal oleme alustanud kahe projektiga:

  • Eesti Energia AS projektis arendame Eesti piirkonna sagedusturu (mFRR) mahu muutuste ja energiahinna prognoosimudeleid ja hindame elektriautode paindlikkusvarana kasutamise potentsiaali.
  • Partnerluses ruumianalüütika ettevõttega Positium OÜ viime läbi rakendusuuringu elektroenergeetika valdkonnas tegutsevate ettevõte andmeanalüüsi kasutusjuhtude ja vajaduste kaardistamiseks. Projekti käigus valime välja ja lahendame vähemalt kahe ettevõtte andmeanalüütika ülesande ning arendame data pipeline’id ja masinõppe mudelid, mis on valmis kliendi infosüsteemidega integreerimiseks ja operatiiv tingimustes testimiseks.

STACCi ja Positumi ülesandeks on võtta ära teenuse arendajatelt andmetöötluse ja prognoosmudelite arendamisega seotud valu! Alanud aasta pühendame elektroenergeetika domeeni põhjalikule tundmaõppimisele, et olla selle valdkonna ettevõtetele parim andmeanalüütika partner!

Kalev Koppel
STACC OÜ tegevjuht