Tööprotsess on omavahel seotud ülesannete kogum mingi kindla teenuse pakkumiseks või eesmärgi saavutamiseks. Tööstusprotsesside käigus tekivad andmed, mille analüüsimisel saab muuta protsesse efektiivsemaks.

Protsessikaeve on valdkond, kus kasutatakse masinõpet ja teisi innovaatilisi andmeanalüüsi meetodeid, et a) tuvastada, b) jälgida ja c) parendada tööprotsesse, kasutades teadmiste saamiseks protsessilogisid. Protsessikaeve väljundiks on tavapäraselt:

STACC koostöös Tartu Ülikooliga pakub protsessikaeve analüütika teenust, andmaks tööstusettevõtetele vahendid töö efektiivistamiseks. Seejuures väärib esiletõstmist, et meie protsessikaeve suuna juht Marlon Dumas on üks valdkonna tunnustatumaid teadureid kogu maailmas.