Estonian Cell

#Dashboards #predictive analytics Data analysis Machine Learning

AS Estonian Cell on Kundas asuv haavapuitmassi tehas, mis alustas tootmist 2006. aasta aprillis. Tegemist on automatiseerimise musternäidisega, mis suudab toota ligi 170 000 tonni puitmassi aastas. Estonian Celli toodangut kasutatakse paberitehastes Euroopas ja Aasias erineva kvaliteetpaberi toorainena. Tehases kasutatav uudne tehnoloogia on keskkonnasõbralik: väävlivaba tootmine, kloorivaba pleegitus, väiksem veekulu, kõrge puidu saagikus.

“STACCiga koostöö hea näide sellest, kuidas praktikas keerukad ülesanded saab lahendada lihtsalt ja arusaadavalt.”

Ergi Prommik, Kvaliteedijuht

Mida lahendasime?

Projekt 1: Tootmisettevõtete üks suurimaid väljakutseid seisneb enamasti tootmisseisakutes. Ühtlasi tuleb hoolitseda selle eest, et olemasolev tehnoloogia võimalikult efektiivselt (maksimaalselt) kasutatud oleks. Mis hetkest alates aga võib tootmisvõimsuse suurendamine põhjustada tootmisseisakut, saab analüüsida ja ennustada masinõppe mudeleid rakendades.

Projekt 2: Selleks, et tootmisettevõttes õigeid otsuseid õigeaegselt langetada, on oluline protsesside kohta asjakohast infot saada ja seda analüüsida. Tselluloositehase üks tähtsamaid üksuseid on reoveejaam, mille parameetrite põhjal on võimalik kasutatavate (ja kulukate) kemikaalide hulka vajalikus suunas korrigeerida. Tõhusalt toimiv reoveejaam aga hoolitseb selle eest, et tehasest tagasi keskkonda voolav vesi puhas oleks. Kuna andmeid on palju, siis kiireim ja põjalikem ülevaade on võimalik saavutada visualiseeriva analüütika dashboardi abil.

Kuidas lahendasime?

Projekt1: Selleks, et leida andmete vahel seoseid, mille põhjal paikapidavaid järeldusi teha, lõime ühenduse EC andmebaasiga, töötasime välja poolautomaatse andme-edastuse ja andmete agregeerimise pipeline`i. Andmete segmenteerimise ja analüüsi põhjal püüdsime välja selgitada, kas tootmisseisakute ja -võimsuse vahel esineb seos.

Projekt 2: Arendasime välja dashboardi rakenduse, mille abil saab andmeid eraldi ja koos visualiseerida. Rakendusele lisasime ka lihtsama andmeanalüüsi integreeritud võimekuse.

Milline on kasu?

Projekt 1: Läbiviidud andmeanalüüsi tulemusi on võimalik edasisel tootmise planeerimisel arvesse võtta.

Projekt 2: Dashboardi lahendus teeb mitme tunni töö ära kahe minutiga; selle abil jälgitakse ja analüüsitakse reoveejaama parameetreid.