Otsime oma meeskonda müügispetsialisti!

Otsime oma meeskonda müügispetsialisti!

See on võimalus sulle, kui oled hea suhtleja, initsiatiivikas ja kõrgete sihtidega ning soovid töötada Eesti juhtivas andmeteaduse ja masinõppe kompetentsikeskuses. Tööülesanded: Aktiivne müügitöö ja kliendikohtumiste läbiviimine; Uute klientide leidmine ja kliendibaasi haldamine; Osalemine müügi- ja turundusstrateegia kujundamises; Osalemine müügiskriptide koostamises STACCi teenustele ja toodetele; Messidel ja kontaktüritustel osalemine. Eeldused: Väga hea müügitöö- ja suhtlemisoskus,

Loe lisaks
X-tee v6 andmevahetuse anomaaliate tuvastamine, aruanded ja avaandmed

X-tee v6 andmevahetuse anomaaliate tuvastamine, aruanded ja avaandmed

X-tee on infosüsteemide andmevahetuskiht, mis võimaldab nii avaliku kui erasektori organisatsioonidel turvalist internetipõhist andmevahetust. X-tee on Eesti avaliku sektori asutuste omavahelise ning avaliku ja erasektori vahelise andmevahetuse ametlikuks tarkvaralahenduseks. X-teega liitunud asutused võivad olla nii andmete kasutaja kui pakkuja rollis või mõlemas rollis korraga. X-tee süsteemis puuduvad kesksed andmehoidlad ja kõik X-tee liikmed hoiavad seetõttu

Loe lisaks
STACC osales teadus- ja arendustegevuse aruteluseminaril

STACC osales teadus- ja arendustegevuse aruteluseminaril

2017. aastal viidi läbi iga seitsme aasta tagant toimuv korralise evalveerimise voor, mille käigus hinnati rahvusvahelises võrdluses 20 Eesti teadus-ja arendusasutuse teadustegevuse taset kuues erinevas valdkonnas (loodusteadused, tehnika ja tehnoloogia, arsti-ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunstid). Ekspertide hinnangutest jäi kõlama, et Eesti teadusasutuste infrastruktuur on üldiselt kõrgel tasemel ja rahvusvahelist koostööd tehakse

Loe lisaks
Otsime oma meeskonda müügijuhti!

Otsime oma meeskonda müügijuhti!

Oled just õige kandidaat, kui oled initsiatiivikas, süsteemne, tulemustele orienteeritud ja hea suhtleja, sinu sihid on kõrged ja oled valmis nende nimel pingutama. Tööülesanded: Müügi- ja turundusstrateegia uuendamises osalemine STACCi teenustele ja toodetele müügiskriptide koostamine Messidel osalemine ja eksponaatide organiseerimine Müügikohtumiste korraldamine ja läbiviimine Potentsiaalsete klientide otsimine ja kliendibaasi loomine/haldamine Müügikoosolekutel osalemine ja tulemuste esitlemine Eeldused:

Loe lisaks
Marlon Dumas pälvis riikliku teaduspreemia tehnikateaduste alal

Marlon Dumas pälvis riikliku teaduspreemia tehnikateaduste alal

Valitsus kinnitas 9. veebruaril riigi teaduspreemiate tänavused laureaadid, kellest preemia tehnikateaduste alal sai STACCi teadussuuna juht Marlon Dumas tööde tsükli “Äriprotsesside andmekaeve teooria” eest. Dumasi tööd keskenduvad suurandmete teatava tüübi (sündmuste logide) kasutamisele äriprotsesside parandamiseks ja tõhusamaks muutmiseks. Selleks töötas ta välja uued teoreetilised võtted kasutatavate äriprotsessi mudelite automatiseeritud tuvastamiseks, nende täitmise adekvaatsuse diagnoosimiseks, hälvete

Loe lisaks
Eesti eriarstiabi kulud on nüüd detailselt ja interaktiivselt vaadeldavad

Eesti eriarstiabi kulud on nüüd detailselt ja interaktiivselt vaadeldavad

PRESSITEADE 30.11.2016 Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ Eesti Haigekassa Tartus asuv Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus (Tarkvara TAK) koostöös Eesti Haigekassaga on avaldanud interaktiivse graafiku, kus on võimalik vaadata Eesti eriarstiabi kulude jaotust soo, vanuse ja haigusgruppide lõikes. Interaktiivse graafiku aluseks on 6,5 miljonit haigekassa eriarstiabi raviarvet 2013.-2014. aastast grupeerituna patsiendi vanuse, soo ja põhidiagnoosi kaupa. Haigusjuhtude keskmise

Loe lisaks
Parima artikli auhind

Parima artikli auhind

STACCi teadussuuna juht Marlon Dumas ja teadur Irene Teinemaa võitsid parima artikli auhinna oma töö “DMN otsustustabelite semantika ja analüüs” eest BPM2016 konverentsil Rio de Janeiros, Brasiilias. Dumas’ presentatsiooni konverentsil saab näha siit ja artiklit lugeda siit.

Loe lisaks
Tartlased töötasid diabeetikute jälgimiseks välja unikaalse kliinilise otsusetoe lahenduse

Tartlased töötasid diabeetikute jälgimiseks välja unikaalse kliinilise otsusetoe lahenduse

Tartus asuv Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus (TAK) on välja töötanud kliinilise otsusetoe süsteemi prototüübi, mis aitab perearstidel paremini jälgida II tüüpi diabeeti põdevaid patsiente. Süsteem tuvastab Digilukku edastatud meditsiinidokumentide põhjal, milliseid analüüse ja mis ajal patsiendile on teostatud ning vastavalt sellele kuvab perearstile terviklikku ülevaadet ning soovitusi edasiste tegevuste kohta. Kuigi erinevaid kliinilise otsusetoe süsteeme on

Loe lisaks
Mobile Tartu 2016

Mobile Tartu 2016

STACCi projektijuht, teadur Elis Kõivumägi osales 29.06-01.07.2016 Mobile Tartu 2016 konverentsil, kus tegi ettekande teemal “Semantiliselt rikastavad mobiilikasutajate trajektoorid”.

Loe lisaks
STACC kaasas EASi abil arendusjuhi

STACC kaasas EASi abil arendusjuhi

EAS toetab Tarkvara TAK arendustöötaja kaasamist (projekti number: EU46295). Arendustöötaja kaasamise eesmärgiks on aidata Tarkvara TAKil areneda iseseisvaks ja jätkusuutlikuks tippkeskuseks. Siia alla kuuluvad kompetentsikeskuse kui organisatsiooni arendamine, täiendavate teadusprojektide käivitamine, omatoodete ja teenuste arendamine jm tegevused. Projekt algas 01/09/2013 ja kestab kuni 30/06/2015. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

Loe lisaks