Tartlased töötasid diabeetikute jälgimiseks välja unikaalse kliinilise otsusetoe lahenduse

Tartlased töötasid diabeetikute jälgimiseks välja unikaalse kliinilise otsusetoe lahenduse

Tartus asuv Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus (TAK) on välja töötanud kliinilise otsusetoe süsteemi prototüübi, mis aitab perearstidel paremini jälgida II tüüpi diabeeti põdevaid patsiente.

Süsteem tuvastab Digilukku edastatud meditsiinidokumentide põhjal, milliseid analüüse ja mis ajal patsiendile on teostatud ning vastavalt sellele kuvab perearstile terviklikku ülevaadet ning soovitusi edasiste tegevuste kohta.

Kuigi erinevaid kliinilise otsusetoe süsteeme on maailmas arendamisel mitmeid, seisneb Tarkvara TAKi lahenduse unikaalsus selles, et kasutab lähteinfona juba Digilukku kogutud andmeid. Arstil ei ole tarvis ise patsiendi andmete ajaloost otsida ega täiendavaid lahtreid täita. Süsteem arvutab patsiendi kohta välja Eesti Haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsi poolt kirjeldatud II tüüpi diabeetiku jälgimise kvaliteediindikaatorid ning normist kõrvalekallete puhul, näiteks kui mõnd vajalikku analüüsi pole viimase aasta jooksul tehtud, kuvatakse arstile vastavad meeldetuletused.

“Patsiendi terviseseisundist kiire ülevaate saamine on äärmiselt oluline. Eriti just diabeetikute puhul, kui varasemaid meditsiinidokumente on väga palju ja nende sirvimine kulutab ohtralt arsti aega,” ütleb perearst Tarmo Loogus. Koostöös Tarkvara TAKiga loodud prototüübi näol loodetakse kokkuvõttes mitte üksnes hoida kokku visiidi aega, vaid tagada läbi parema jälgitavuse ka patsientide kvaliteetsem ravi.

“Kõige keerukam ülesanne on vajalik info olemasolevatest meditsiinidokumentidest kätte saada, sest arstide kirjaviis ja kasvõi analüüsitulemuste esitus varieerub oluliselt. Isegi kui me võtaks kasutusele mõne kalli kommertsiaalse otsusetoe süsteemi, siis see ikkagi teostab lõpuks üksnes arvutustehteid. Seda tööd, et dokumentidest vajalikud sündmused või faktid tuvastada, meie eest keegi teine ära ei tee,” ütles Tarkvara TAK projektijuht Sulev Reisberg.

Tarkvara TAK plaanib koostöös Sotsiaalministeeriumiga teha diabeedi otsusetugi Digiloo süsteemi osaks, et seda saaksid kasutada kõik perearstid. Kuna Tarkvara TAK teeb koostööd ka Geenivaramuga, plaanitakse terviseülevaate koostamisel hakata arvesse võtma ka geeniandmeid.

Tarkvara TAK on 15 ettevõtet ja 2 ülikooli ühendav teadus-arendusasutus, mis tegeleb uute tarkvaratehnoloogiate väljatöötamise ja väga suurte andmestike analüüsiga. Selle tervisevaldkonna projektis teevad praegu koostööd Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut, Eesti Geenivaramu, OÜ Quretec ja Eesti Haigekassa. Koostöö vastu on huvi tundnud ka mitmed teised partnerid.