Alates 2009. aastast on STACC välja töötanud tekstianalüüsi tööriistade komplekti, näiteks lahendusi delikaatsete terviseandmete automaatseks anonüümseks muutmiseks ja konkreetsele haigusele viitava sisu leidmiseks avatud tekstist. Oleme ainus ettevõte maailmas, kes on analüüsinud terve elanikkonna (Eesti) tervisenäitajaid.