Soovitussüsteemi kasutamine e-kirjade personaliseerimiseks

Soovitussüsteemi kasutamine e-kirjade personaliseerimiseks

Erinevate turundusvõtete kõrval on e-kiri üheks ehk kõige mõjusamaks kliendini jõudmise viisiks. Miinuseks on aga see, et e-kampaaniaid tuleb inimese postkasti mitmeid päevas. Info ülekülluses ei pruugita neile isegi reageerida. Seega tekib küsimus, kuidas panna potentsiaalne klient sinu kirja vastu huvi tundma?
Kui efektiivne su kiri postkastis on, sõltub juba oskusest eristuda ja oma tooteid või teenuseid e-kirja teel müüa. Kuidas siis köita oma e-kirjaga inimese tähelepanu nõnda, et see viiks soovitud eesmärgini – ostu sooritamiseni? Võtmesõnaks on e-kirja personaliseerimine. Kõige efektiivsemalt saab seda teha, kasutades ärispetsiifilist soovitussüsteemi.

Personaliseerimise uus tase

E-kirjade turunduse aluseks on klientide segmenteerimine. Ammu ei toimi masspostitused, mis pakuvad eri profiiliga inimestele samu tooteid. Niimoodi talitades pole su e-kiri kliendi jaoks muud kui spämm ning halvimal juhul lõpetab ta kampaaniapakkumiste tellimise ja läheb üle teise pakkuja juurde.
Suur hulk ettevõtete turundajaid segmenteerib oma kliendibaasi konkreetsete tunnuste alusel ning saadab igale segmendile eri sisuga personaalse e-kirja. Kõige tõhusam ning aja- ja kuluefektiivsem on viia soovitussüsteemi kaudu personaliseerimine tasandile, kus iga klient on ise segment. Seeläbi saab klient postkasti pakkumised, mis on loodud tema varasemaid eelistusi ja ostukäitumist arvesse võttes.

Milles väljendub kasu?

Soovitussüsteemi kasutades muutuvad turunduskampaaniad efektiivsemaks. Selle tulemusena reageerib klient paremini e-maili kampaaniatele ning ostab rohkem, sest pakume kliendile just tema vajadustest lähtuvaid tooteid.
Näiteks personaliseeris üks Eesti jaemüügikett soovitussüsteemi kaudu oma e-kampaania. Ainuüksi kolm päeva pärast e-kirja kampaania väljasaatmist oli personaliseeritud kampaaniatoodete ostmiselt teenitud tulu suurem kui süsteemi kasutuselevõtuga seotud kulud. Tõeline win-win olukord nii ettevõttele kui ka kliendile.
Nii nagu veebipoodides, on ka e-kirja turunduses soovitussüsteemi tulemused hästi mõõdetavad ja seda vastavalt kampaania läbiviija soovidele erinevatel tasanditel – nii ärieesmärgi täitmise seisukohast (nt kui kampaania üldeesmärgiks on klientide ostukorvi suurendamine, kas ja mis määral see suurenes) või konkreetsete kaupade ostu seisukohast (kas kaupu, mida soovitati, ka osteti).

Kuidas jõuab e-kampaania kliendi postkasti?

Toome näite e-kirja personaliseerimisest toidupoe kampaania näol. Esimese sammuna annab ettevõte soovitussüsteemile kampaaniatooted, mille hulgast klientidele soovitusi teha. Personaalne e-kirja kampaania ehitatakse üles kliendi ostuajaloole tuginedes. See tähendab, et klient on juba registreeritud kasutaja (näiteks omab kliendikaarti või on sisselogituna sooritanud oste e-poes) ning andnud seeläbi loa talle e-kirja teel kampaaniapakkumisi teha.
Ettevõtte soovil rakendatakse soovitussüsteemile ärispetsiifilisi reegleid ja filtreid, mis välistab olukorra, et kliendi postkasti jõuavad “rumalad” soovitused. Näiteks ei tohiks meesterahva postkasti jõuda soovitus osta naiste kingi.
Kui kampaaniatooted ja -reeglid on paigas, koostab soovitussüsteem nimekirja klientidest ja neile sobivatest kampaaniatoodetest. Viimase etapina lähevad andmed e-maili turunduse programmi, mille kaudu e-kirjad klientidele saadetakse.