STACC viib nüüd läbi NUTIKA spetsialiseerumise rakendusuuringuid

STACC viib nüüd läbi NUTIKA spetsialiseerumise rakendusuuringuid

Rahvatarkus ütleb: seitse korda mõõda, üks kord lõika.
See eestlastesse juurdunud õpetus peab ka tänapäeval paika. Aga aja jooksul on muutunud analüüsitava info hulk, mida otsuse tegemiseks on vaja. Meie ühiskond liigub kiiresti faktipõhise juhtimise suunas, kuid see vajab parimal tasemel andmete analüüsi.
Kohati kulukate andmeanalüütika uuringute ja tootearenduse läbiviimiseks on nüüd võimalik saada toetust ka SA Archimedese hallatavast Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetmest – NUTIKAS. Toetuse suurus on 20 000 – 2 000 000 eurot ja toetuse määr kuni 70%.

STACCi andmeteadlased loovad just teie ettevõtte eesmärke, keskkonda ja andmeid arvestavaid tehisintellekti ja andmeanalüüsi rakendusi, mis aitavad teil tooteid ja teenuseid konkurentidega võrreldes targemini arendada.
Me usume, et teie otsused saavad põhineda keskkonna tervikanalüüsil ning te saate teha paremat tööd, kui te mõõdate ühe korra ja lõikate samuti ühe korra.
___
Toetusmeetme kohta saab rohkem infot Eesti Teadusagentuuri kodulehel.
Kui leiad, et STACC saab teid rakendusuuringutega aidata, võta meiega ühendust sales@stacc.ee.