Kandideeri tehisintellekti rakendusuuringusse 2021

Kandideeri tehisintellekti rakendusuuringusse 2021

Eesti juhtiv tehisintellekti ja andmeteaduse arenduskeskus STACC kutsub Eesti ettevõtteid kandideerima arendusprojektidesse, mille eesmärk on kasvatada teie ettevõtte tulusid ja/või vähendada kulusid innovaatiliste andmeanalüütiliste lahenduste abil.
Meie andmeteadlased viivad tehnoloogia arenduskeskuste toetuse kaasabil läbi rakendusuuringud ja tootearenduse, mis on vajalik teie andmemahuka projekti teostuseks.

Oodatud on nii alustavate kui juba tegutsevate ettevõtete projektid:

  • Alustav ettevõte loob toodet, mille keskmes on tehisintellekt ning vajab abi lahenduse väljatöötamisel;
  • Tegutsev ettevõte on aastate jooksul kogunud hulganisti andmeid ning soovib masinõppe ja tehisintellekti abil muuta oma äriprotsessid efektiivsemaks (müük ja turundus, tarneahel, strateegiline juhtimine, jne);
  • Projektid, mis seonduvad aegruumiliste andmete analüüsiga;
  • Projektid, mis seonduvad e-tervise ja personaalmeditsiini lahendustega;
  • Projektid, mis seonduvad väljakutsetega küberturvalisuse valdkonnas;
  • Projektid, mis seonduvad masinnägemise rakendustega.

Projektide rahastamine

  • STACC katab andmeanalüütika lahenduse arenduse kulu;
  • Partner peab projekti panustama oma töötajate ressurssi (arendusressursiga samas mahus);
  • Rahalise ressursina peab partner panustama projekti administreerimiseks 10% projekti mahust;
  • Projektide eeldatav eelarve 100 000 – 200 000 eurot ja kestus 1 aasta.

Kandideerimiseks palume täita PROJEKTIPLAAN (inglise keeles) ja saata sales@stacc.ee.

Projektipartneriks kandideerimise ajakava

28.02.2021 Projektide esitamise tähtaeg
15.03.2021 Projektiplaanide hindamine
1.05.2021 Lepingute sõlmimine valituks osutunud partneritega
Kandideerimine on avatud  28. veebruarini 2021. Küsimuste korral võtke ühendust sales@stacc.ee.
Programmi rahastab EAS, kelle poolt käivitatud tehnoloogia arenduskeskuste toetus on mõeldud just sarnase koostöö hoogustamiseks ettevõtete ja teadusasutuste vahel.