Kandideeri tehisintellekti rakendusuuringusse

Kandideeri tehisintellekti rakendusuuringusse

Eesti juhtiv tehisintellekti ja andmeanalüütika arenduskeskus STACC kutsub Eesti ettevõtteid kandideerima arendusprojektidesse, mille eesmärk on kasvatada teie ettevõtte tulusid ja/või vähendada kulusid innovaatiliste andmeanalüütiliste lahenduste abil.
Meie andmeteadurid viivad tehnoloogia arenduskeskuste toetuse kaasabil läbi rakendusuuringud ja tootearenduse, mis on vajalik teie andmemahuka projekti teostuseks.

Oodatud on nii alustavate kui juba tegutsevate ettevõtete projektid:

  • Alustav ettevõte loob toodet, mille keskmes on tehisintellekt ning vajab abi lahenduse väljatöötamisel;
  • Tegutsev ettevõte on aastate jooksul kogunud hulganisti andmeid ning soovib masinõppe ja tehisintellekti abil muuta oma äriprotsessid efektiivsemaks (müük ja turundus, tarneahel, strateegiline juhtimine, jne.)
  • Projektid, mis seonduvad ajalis-ruumiliste andmete analüüsiga;
  • Projektid, mis seonduvad E-tervise ja personaalmeditsiini lahendustega;
  • Projektid, mis seonduvad väljakutsetega küberturvalisuse valdkonnas;

Projektide rahastamine

  • STACC katab andmeanalüütika lahenduse arenduse kulu;
  • Partner peab projekti panustama oma töötajate ressurssi (arendusressursiga samas mahus);
  • Rahalise ressursina peab partner panustama projekti administreerimiseks 10% projekti mahust.

Kandideerimiseks palume saata aadressil info@stacc.ee teie ettevõtte lühitutvustus (kuni 10 lauset); ideed, mida sooviksite tehisintellekti või andmeanalüütika abil saavutada, ning projektijuhi ja projektis osalejate CV-d.

Projektipartneriks kandideerimise ajakava

05.05.2019 Projektide esitamise tähtaeg
19.05.2019 Kandideerivate ideede esmane valideerimine STACC-i poolt. Valideerimise järgselt võetakse kandidaatidega ühendust ja täpsustatakse projektis osalemise tingimusi.
19.06.2019 Partnerettevõtte projektijuht koostab projektiplaani ja eelarve koostöös STACCiga
04.08.2019 Kandideerivad projektiplaanid läbivad hindamiskomisjoni
25.08.2019 Koostöölepingute sõlmimine valituks osutunud partneritega
Kandideerimine on avatud 5. maini 2019. Küsimuste korral võtke ühendust info@stacc.ee.
.