Kauplemine paindlikkusturul

Kauplemine paindlikkusturul

Energiatarbimine kasvab kogu maailmas. Püüdlused asendada elektritootmises fossiilkütused taastuvenergiaga tekitavad mitmeid probleeme – kõrged hinnad, keerukas võrku müümise võimalus taastuvenergia tootjatel ja võrgu sageduse hoidmise vajaduse suurenemine. Enamasti on viimase põhjustajaks tuule- ja päikeseenergia tootmise ennustuste ebatäpsus ja selliste “juhitamatute” tootmisviiside osakaalu kiire kasv elektritootmises.

Investeeringud rohelisest energiast põhjustatud võrgusageduse üha sageneva ebastabiilsuse korrigeerimiseks on aega nõudvad ja väga kulukad. Selle probleemi lahendamiseks on Euroopa Liit võtnud kasutusele paindlikkusturu meetme, et kiirendada üle- euroopalise energiaturu integratsiooni järgmisele tasemele. 

Paindlikkus on seadme võime lükata edasi elektri tarbimist selliselt, et seadme ajutisest mittekasutusest saadava hüve kvaliteet oluliselt ei vähene nt pikeneb elektriauto laadimisaeg tunni võrra või põrandakütte väljalülitamise tõttu alaneb ruumi temperatuur pool kraadi. Tipptundide tarbimise jaotamine tipptunni välisele ajale tööstuses ja majapidamistes, seadmete tarbimine ja laadimine ajal, kui tuuleenergiat toodetakse maksimaalselt ning nende otsuste tegemine reaalajas vastavalt elektrivõrgu sageduse hoidmise vajadusele loob sagedusturu osalejatele ärivõimalusi.

Kas olete valmis paindlikkusturu avanemiseks Baltikumis või vajate tuge oma algoritmide ja andmemudelite peenhäälestamisel? Kasuta võimalust ja kiirendada oma arendustööd koos STACC-iga – taotle EAS-i rahastust koos parima andmeanalüütika ettevõttega Eestis!