Lotta-Lorette – matemaatilise statistika tudeng selge visiooniga!

Lotta-Lorette – matemaatilise statistika tudeng selge visiooniga!

Juba enne matemaatilise statistika õpingute alustamist oli mul selge eesmärk – leida endale võimalikult varakult praktika. Tahstin saada andmeteadlaseks, kuid ülikooli bakalaureuse õppeprogramm keskendus peamiselt teoreetilise matemaatika oskustele ja statistilistele meetoditele. Sellepärast teadsin, et praktika oleks mulle suurepärane võimalus rohkem arendada ka praktilisi oskusi nagu koodi kirjutamine, andmeanalüüs ja projektijuhtimine.

Esimene aasta ülikoolis ja praktika

Juba esimese ülikooli aasta lõpus hakkasin endale otsima praktikakohta. Teadsin, et mul tuleb korduvalt seista silmitsi äraütlemistega, sest mul puudusid kogemused andmeteaduse valdkonnas ja mu õpingud olid alles alanud. Teiseks katsumuseks oli see, et Eestis oli saadaval vaid mõned üksikud andmeteaduse praktikakohad. Peagi avastasin STACCi ja sellest praktikaprogrammist sai kiiresti minu unistus. Mind paelus ettevõtte “agentuuri laadne” ärimudel, kus ma sain töötada erinevate ettevõtete ja projektidega. 

Suvi ja töö STACCis

Suvel töötasin STACCis andmeteaduse praktikandina ja mind koheldi kohe algusest peale kui täieõiguslikku meeskonnaliiget!
Minu peamised ülesanded:

  • kliendiandmete kvaliteedi hindamine;
  • andmete analüüsimine, et vastata uurimisküsimustele;
  • mudelite loomine ja valideerimine koos meeskonnaga.

Samuti pidin iganädalaselt esitama oma tulemusi klientidele ning mul oli võimalus töötada nii kontoris kui ka eemalt.

Esimesed sammud andmeteaduse maailmas

Kui ma oma praktikat alustasin, olid minu juhendajad alustamas uut projekti kliendi Fractory jaoks, kes tegutseb metallitööstuses. Projekti eesmärk oli anda täpsem mudel nende logistika jaoks. Minu esimene ülesanne oli hinnata andmete kvaliteeti ning anda oma meeskonnale ja kliendile ülevaade kogu andmestikust. See oli minu esimene kord Python’is andmeanalüüsi teha, nii et mul oli palju õppida. Olin meeldivalt üllatunud, kui palju vastutust mulle nii varakult anti. See ajendas mind oma oskusi võimalikult kiiresti edasi arendama.

Õppisin STACC-s palju, eriti tehniliste oskuste ja kliendisuhtluse osas. Sain töötada koostööd Eesti supermarketite ketiga COOP. Sellega kaasnesid iganädalased kohtumised kliendiga, kus pidin oma tööd COOPi juhtkonnale näitama. Üks meeldejäävamaid projekte oli aga seotud COOP toodete märgistega. Huvitav oli näha mõningaid erinevusi ostudes soo, vanuse, piirkonna ja tootekategooriate alusel ning kliendiga suheldes tundsin, et minu tehtud tööl oli reaalne mõju kliendi äriotsustele.

Koostöö ja paindlik töökeskkond

STACCi töökultuur on koostöövalmis ja paindlik, võimaldades töö- ja eraelu head tasakaalu. Praktika STACCis oli minu jaoks suurepärane õppimisvõimalus ning sain kaasa võtta väärtuslikke õppetunde tehniliste oskuste ja kliendisuhtluse alal. Töötan endiselt STACCis, nüüd juba andmeteadlasena. On väga mugav, et saan töötada samas hoones, kus praegu ka õpin. Maja parim kohv, kohukesed ja koerte silitamise pausid on alati käeulatuses!