Texta

#natural language #Neural nets Computer Vision Machine Learning Neural Network

TEXTA OÜ on esimene loomuliku keele töötlusele ja selle rakendamisele keskendunud keeletehnoloogia startup Eestis. 2016. aastal just STACCist välja kasvanud ettevõtte põhitegevus on avatud lähtekoodiga tarkvara arendamine teksti analüüsimiseks. TEXTA loodud Toolkit on esimene tehisintellektil põhinev tarkvara – veebipõhise kasutajaliidesega tekstikaeveraamistik – mis on lisatud riigi koodivaramusse.

Koostöö STACCiga oli väga viljakas tänu seal töötavate spetsialistide kõrgele tasemele. Loomulikult ei saa mainimata jätta ka taustastruktuure, kes aitasid võimalikult sujuvale protsessile tugevalt kaasa.

Raul Sirel, TEXTA kaasasutaja

Mida lahendasime?

TEXTA Toolkit vajas mitmete funktsionaalsuste ja tööriistade arendamist-täiustamist mitmekeelsete andmete töötlemiseks. Seda oli võimalik STACCiga koostöös lahendada.

 

Kuidas lahendasime?

Kasutasime masinõpet ja neurovõrkudel põhinevaid tehnoloogiaid.

Milline oli kasu?

TEXTA Toolkit on nüüd funktsionaalsem kui varem, mis omakorda TEXTA klientide jaoks atraktiivsemaks muudab. STACCi ja TEXTA koostööprojekti raames tehtud rakendusliku uurimistöö tulemusel võimaldab TEXTA Toolkit oma funktsioonides rakendada mitmekeelseid sõnasisestusi ja süvanärvivõrkudel põhinevaid klassifitseerimismudeleid.